Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Kilińszczacy pamiętają, TKot, 2008-04-13 21:02:53
Po długiej bezowocnej korespondencji z władzami Gminy Jastków (8 pism kierowanych do Wójta, Sekretarza i Przewodniczącego RG) zwrócił się do naszego Towarzystwa pan Zbigniew Adamczewski Prezes Klubu Kombatantów 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego w Warszawie z prośbą o pomoc w znalezieniu miejsca na instalację tablicy upamiętniającej uroczystość przysięgi wojskowej, złożonej przez żołnierzy 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty w miejscowości Wygoda. Chęć współpracy z Klubem Kombatantów w Warszawie zgłosiło również Gminne Koło ZKRPiBWP w Jastkowie z Prezesem por. Janem Boczkiem z Dąbrowicy. Czynione są starania aby pomóc Klubowi Kombatantów zrealizować szczytny cel.

Co prawda w Jastkowie istnieje tablica poświęcona temu wydarzeniu (przy budynku Agronomówki), ale jest ona zniszczona i zupełnie nieczytelna. W związku z tym Kilińszczacy proszą o wskazanie miejsca w centrum Jastkowa lub w Wygodzie, w którym stanąłby kamień (obelisk) z tablicą o następującej treści:

Na błoniach Gminy Jastków 10 września 1944 roku 4. Pomorska Dywizja Piechoty im. J. Kilińskiego otrzymała sztandar, żołnierze Dywizji złożyli przysięgę wojskową i po przeglądzie gotowości bojowej wyruszyli na linię frontu w rejon Warszawy, aby walczyć do ostatecznego Zwycięstwa.


O dalszych ustaleniach w tej sprawie będziemy informować Czytelników naszej strony. W najbliższym czasie postaramy się także przedstawić Państwu szlak bojowy i działalność powojenną Kilińszczaków.


O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1977092
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak