Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Relacja z obrad IX Sejmiku, TKot, 2008-09-14 20:14:45
W dniach 5-7 września br. Odbył się w Deblinie, w siedzibie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych XI Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Tematyka tegorocznego Sejmiku dotyczyła tradycji wojskowej i partyzanckiej w działalności towarzystw regionalnych. Patronat honorowy nad impreza sprawowali: Marszałek Województwa Lubelskiego dr Krzysztof Grabczuk oraz Szef inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. Dyw. Zbigniew Tłok-Kosowski.

Otwarcia Sejmiku dokonał Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie prof. zw. dr hab. Sławomir Partycki, witając wszystkich przybyłych przedstawicieli towarzystw regionalnych . Zebranych przywitali również: gen. bryg. pil. dr Jan Bogdan Rajchel – Komendant WSOSP, Leszek Filipek – Starosta Powiatu Ryckiego, Stanisław Włodarczyk – Burmistrz Miasta Deblin oraz Zbigniew Aleksiejczuk – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, gospodarza IX Sejmiku.

Po wystąpieniach oficjalnych nastąpiło wręczenie nagród przez Marszałka Województwa Lubelskiego dr Krzysztofa Grabczuka. Pośród wielu nagrodzonych i wyróżnionych członków towarzystw regionalnych znalazła się Pani Maria Kopycińska – Lehun, członek założyciel naszego Towarzystwa. W uzasadnieniu wręczanych nagród i wyróżnień bardzo często padały słowa podziękowania za wieloletnią , wytrwała prace na rzecz rozwoju idei regionalizmu, kultywowania pamięci historycznej i kulturowej, promowania małych ojczyzn oraz wydawania czasopism, publikacji książkowych, folderów, map i innych.

W dalszym ciągu pierwszego dnia zjazdu wygłoszone zostały bardzo ciekawe wykłady dotyczące tematyki wojskowej i partyzanckiej. Jednym z najciekawszych był wykład płk dr Mirosława Suleja, reprezentującego Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pt. Upamiętnione i nieupamiętnione miejsca walk mjr-a Bernaciaka ps. Orlik i jego oddziałów. Autor podpisywał również swoją książkę, poświęcona legendarnemu dowódcy.
Bardzo ciekawy był również wykład mgr Piotra Dobrowolskiego, poświęcony rycerstwu polskiemu a także wykład poświęcony postawom ludności cywilnej wobec działań żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego podczas Powstania Warszawskiego, wygłoszony przez mgr Piotra Szafarskiego, obaj z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zwieńczeniem pierwszego dnia, była uroczysta kolacja, uświetniona występem zespołu z Ryk.

Drugi dzień obrad, niemal w całości poświęcony był historii Sił Powietrznych 1918-2008 oraz historii Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Historię związaną z rozwojem lotnictwa i wyższej szkoły przedstawił płk dr Jan Marciniuk. Wykład Pana Pułkownika był bardzo ciekawy, pełen barwnych opowieści o ludziach, legendarnych pilotach i ciekawostkach związanych z lotnictwem i „dęblińską szkołą”.
Władze samorządowe natomiast zapoznały nas z historią regionu, miasta oraz lokalnymi atrakcjami. Nowy dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Pan Artur Sępoch zapoznał nas z obchodami Dni Kleberczyka w Kocku i Woli Gułowskiej.

W godzinach popołudniowych rozpoczęło się zwiedzanie Sali Tradycji WSOSP, bazy szkoleniowej i dydaktycznej szkoły oraz wystawy statycznej sprzętu lotniczego. Zwiedzanie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Bohaterskich Lotników Szkoły Orląt. We wspaniale urządzonej Sali Tradycji zgromadzono wiele eksponatów, zdjęć i pamiątek świadczących o rozwoju lotnictwa, latach jego świetności i zagrożeń oraz przypominających sylwetki pilotów, absolwentów szkoły.
Wielkie wrażenie na zebranych wywarła baza dydaktyczna i szkoleniowa szkoły. Nowoczesne urządzenia, symulatory, sprzęt komputerowy i elektroniczny to konieczność dla prawidłowego wyszkolenia asów lotnictwa. Mogliśmy również podziwiać wyeksponowane na płycie lotniska maszyny latające.
W tej części mogliśmy również obejrzeć w klubie oficerskim dwie bardzo ciekawe wystawy. Jedna z nich poświęcona latom terroru komunistycznego pt. "Zaplute karły reakcji". Niektóre zdjęcia prezentowane na wystawie jeszcze dziś budzą grozę i przywołują ciemne karty naszej, nieodległej historii.
Druga wystawa to zbiór odbiorników radiowych, przywołujących u wielu z oglądających wspomnienia z dzieciństwa i zachwyt nad budową i kunsztem projektantów niektórych prezentowanych egzemplarzy.

Pracowity dzień zakończył się wieczorem przy ognisku, przygotowanym przez gospodarzy Sejmiku, Towarzystwo Przyjaciół Dęblina. Do wspólnego śpiewania zachęcał nas miejscowy zespół pn. „Jesienna róża”.

W ostatnim dniu Sejmiku, poświęconym zwiedzaniu i historii Twierdzy Dęblin, ciekawostki prezentowali nam członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, którzy opiekują się Twierdzą oraz odkrywają jej tajemnice. Ciekawy wykład wygłosiła również Pani Donata Osicka nt. „130-lecia Kolei Nadwiślańskiej”. W trakcie ostatniego dnia uczestnicy wzięli również udział w uroczystościach związanych z obchodami pamięci o 15 pp „Wilki”. Na obchody te złożyło się złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz udział w uroczystej mszy świętej z licznym udziałem pocztów sztandarowych Szkoły Oficerskiej, kombatantów, uczniów szkół i organizacji społecznych.

Obradom Sejmiku towarzyszyły wystawy publikacji, kart pocztowych, map i folderów, wydawanych przez Towarzystwa Regionalne Lubelszczyzny, wiele z tych publikacji było do nabycia. Jedną z większych atrakcji IX Sejmiku była możliwość skorzystania z lotów samolotem „Wilga”. Przepiękne widoki i wrażenia z lotu z pewnością rekompensowały lekki stres z nim związany.

Na szczególne podkreślenie zasługują sposób organizacji, życzliwość i opieka organizatorów nad uczestnikami oraz staranny wybór tematyki IX Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny.
Niewielką część opisanych wrażeń pokazujemy Państwu na zdjęciach w Galerii
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1977183
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak