Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Lubelska Konferencja Kultury, TKot, 2008-10-04 20:26:29
Kultura XXI wieku. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

W dniach 2-3 października 2008 r. odbyła się na Zamku Lubelskim konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski, Departament Kultury, Edukacji i Sportu w Lublinie, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

Konferencja poświęcona była problemom kultury we współczesnym świecie, jej finansowaniu, możliwościom rozwoju oraz dostępnym programom i środkom finansowym na kulturę.

Wstępem do konferencji był bardzo interesujący wykład prof. Jerzego Kłoczowskiego – „Problematyka kultury w dzisiejszej Europie i świecie”, w którym Pan Profesor nakreślił rys historyczny rozwoju kultury i współczesne problemy związane z globalizacją i zmieniającym się światem.

Goście z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowali możliwości finansowania zadań przez Ministerstwo a dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Bogdan Kawałko omówił możliwości finansowania zadań z dziedziny kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wiceprezydent Lublina Pan Włodzimierz Wysocki przybliżył zebranym problematykę projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury. Zaprezentowane zostały również dobre praktyki w ochronie dziedzictwa kulturowego , tworzeniu instytucji kultury oraz we współpracy trans granicznej.

Drugi dzień konferencji poświęcony był problemom zarządzania w kulturze.

Konferencja bardzo ciekawa, dostarczająca wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działania w dziedzinie kultury. Pośród licznie zgromadzonych uczestników było bardzo wielu przedstawicieli instytucji kultury, teatrów oraz stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się działalnością w dziedzinie kultury.
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1978360
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak