Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Grupa Inicjatywna, TKot, 2007-04-04 19:54:28
19 kwietnia br. odbędzie się w Warszawie spotkanie Grupy Inicjatywnej Partnerstwa poświecone wypracowaniu i przyjęciu wspólnego stanowiska w sprawie edukacji dzieci. Poniżej list intencyjny:

PARTNERSTWO NA RZECZ EDUKACJI MAŁYCH DZIECI


LIST INTENCYJNY


W imieniu Grupy Inicjatywnej PARTNERSTWA NA RZECZ EDUKACJI MAŁYCH DZIECI. zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe prowadzące działania wspierające rozwój i edukację małych dzieci.

Nasze Partnerstwo to ruch społeczny, którego celem jest nagłaśnianie, promowanie i działania rzecznicze zmierzające do upowszechnienia różnorodnych form opieki i edukacji dla małych dzieci.

Idea powołania Partnerstwa zrodziła się na spotkaniu organizacji pozarządowych uczestniczących w Forum Edukacyjnym „Razem dla Dzieci” zorganizowanym w czerwcu 2006 przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Jesteśmy przekonani, że wczesne dzieciństwo to czas niezwykle istotny w rozwoju człowieka, na tym etapie kształtują się bowiem nasze kompetencje emocjonalne, społeczne, poznawcze, fizyczne. Dobre dzieciństwo determinuje nasze sukcesy w szkole i całym dorosłym życiu.

Uważamy, że w Polsce do wspierania rozwoju małych dzieci oraz pomocy rodzinie w wychowywaniu dzieci przykłada się niewystarczającą wagę. Brakuje Nie ma żadnych systemowych rozwiązań wspomagających rodziców dzieci najmłodszych (0-3 lat) w stymulowaniu rozwoju dzieci. Jednocześnie wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej, w ponad 860 gminach wiejskich nie ma ani jednego przedszkola. A przedszkole jest jedyną ustawową formą edukacyjną dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Na szczęście w różnych miejscach w Polsce organizacje pozarządowe próbują zmienić tę sytuację. Szukają lokalnych rozwiązań, tworzą innowacyjne programy rozwojowe i edukacyjne dla dzieci i dla rodziców. Zdecydowaliśmy się powołać Partnerstwo by połączyć nasze siły i przyśpieszyć proces tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla małych dzieci. Za najważniejsze uważamy:

 • Dostęp do jakościowych programów edukacyjnych dla wszystkich małych dzieci
 • Dobre programy szkoleniowe dla nauczycieli małych dzieci
 • Rozwiązania ustawowe pozwalające na organizowanie różnorodnych form edukacji
 • Wspieranie rodziców w ich roli rodzicielskiej
 • Subwencja oświatowa na edukacje przedszkolną.

By zapewnić dzieciom możliwie najlepsze środowisko edukacyjne nasze Partnerstwo zamierza:
 • przygotować ogólnopolską kampanię informacyjną na temat znaczenia wczesnej edukacji,
 • promować i upowszechniać najlepsze rozwiązania edukacyjne wypracowane przez organizacje pozarządowe,
 • przedstawiać wspólne stanowisko w sprawach dotyczących polityki edukacyjnej wobec małych dzieci.

Wierzymy, że Partnerstwo na rzecz Edukacji Małych Dzieci pomoże nam stworzyć równe możliwości edukacyjne wszystkim dzieciom w Polsce.

Tymczasowy sekretariat Partnerstwa mieści się w Fundacji Komeńskiego. Organizacje pozarządowe zainteresowane Partnerstwem prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej e-mailem na adres: togrodzinska@frd.org.pl oraz pocztą na adres: Partnerstwo na rzecz Edukacji Małych Dzieci, ul. Flory 1 m. 8, 00-586 Warszawa.

Zapraszamy do współpracy
Przedstawiciele Grupy Inicjatywnej:

 • Instytut Małego Dziecka im. A. Lindgren, Poznań
 • Szkoła Myślenia Twórczego, Zielona Góra
 • Polskie Stowarzyszenie Montessori, Łódź
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej, Jastków
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klauza” – koła w Poznaniu i w Warszawie
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1977185
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak