Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Zaproszenie na debatę, TKot, 2009-11-27 10:14:48
Z A P R O S Z E N I E


Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej serdecznie zaprasza na debatę pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego Sławomira Kamińskiego - „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”, w dniu 3 grudnia 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach (Sala Pompejańska).

Debata, poświęcona jest znaczeniu dobrego dzieciństwa, identyfikacji barier powodujących gorszy dostęp do edukacji dla dzieci oraz roli organizacji pozarządowych i grup społecznych
w kształtowaniu lokalnej polityki w obszarze wczesnej edukacji. Organizatorzy kierują zaproszenia na debatę do lokalnych organizacji, grup i osób działających społecznie oraz pełniących w swoich społecznościach rolę liderów.

Program debaty:

11.00 – 11.15 Otwarcie spotkania – Sławomir Kamiński - Starosta Puławski
11.15 - 12.00 Prezentacja „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – dlaczego warto inwestować w edukację małych dzieci – Teresa Ogrodzińska, Prezes Fundacji Rozwoju Dzieci
12.00 – 12.30 Możliwości finansowania działań dla małych dzieci – Teresa Kot, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
12.30 – 13.00 Jak pozyskać środki finansowe w konkursie „małych grantów” – Zbigniew Pacholik, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”
13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 14.00 Dobre praktyki organizacji pozarządowych – Teresa Ogrodzińska, Prezes Fundacji Rozwoju Dzieci
14.00 – 14.15 Przykłady działań lokalnej organizacji pozarządowej na rzecz małych dzieci –Katarzyna Juszczak, koordynatorka zajęć dla dzieci, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
14.15 – 14.30 Razem można więcej – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci – Teresa Kot, Sekretarz Partnerstwa
14.30 – 15.00 Dyskusja – bariery w dostępie do edukacji małych dzieci
15.00 Zakończenie spotkania


Uczestnicy spotkania otrzymają interesujące materiały promocyjne i informacyjne.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 1 grudnia 2009 r.
telefonicznie – 81 886 11 31 lub elektronicznie e-mail: teresakot@pulawy.powiat.pl.


Z poważaniem

Teresa Kot
Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej

O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1976563
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak