Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze, TKot, 2011-04-30 21:34:47
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej zawiadamia, że w dniu 11 maja 2011 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Towarzystwa .
Zebranie odbędzie się w restauracji „Gospoda Zacisze” w Panieńszczyźnie, termin pierwszy o godzinie 18.30 a w przypadku braku kworum, termin drugi o godzinie 19.00.

Porządek zebrania:

Część pierwsza:

1. Otwarcie i powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2010
4. Dyskusja członków nad sprawozdaniem
5. Sprawozdanie i wniosek komisji rewizyjnej
6. Głosowanie w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2010r.

Część druga:

1. Sprawozdanie ustępującego zarządu Towarzystwa za okres od 22 listopada 2007 r.
2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu i komisji rewizyjnej.
6. Przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów.
7. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
8. Ukonstytuowanie się nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.
9. Wystąpienie nowo wybranego prezesa Towarzystwa.
10. Określenie planu działania Towarzystwa na kadencję 2011 – 2014, oraz rocznego planu pracy.
11. Dyskusja i wnioski.
12. Zakończenie zabrania.
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1978019
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak