Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Walne zgromadzenie członków, TKot, 2012-06-02 20:30:52
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej zawiadamia, że w dniu 15 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w restauracji Podolanka w Bogucinie o godzinie 18.00, a w przypadku braku quorum w terminie drugim o godzinie 18.30


Porządek zebrania
1. Otwarcie i powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2011.
4. Dyskusja członków nad sprawozdaniem.
5. Sprawozdanie i wniosek komisji rewizyjnej.
6. Głosowanie w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2011r.
7. Dyskusja i wnioski do planu pracy stowarzyszenia.
8. Zakończenie zabrania.
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1976594
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak