Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Informacja dla maturzystów - stypendia, TKot, 2012-06-17 18:41:21
Poniżej zamieszczamy informację dla kandydatów zamierzających ubiegać się o stypendium w XI Edycji Programu Stypendiów Pomostowych Dyplom z Marzeń.

Stypendia na I rok - aplikowanie w segmencie II

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

• być maturzystą z 2012 roku,
• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

• posiadać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej, które uczestniczy w Programie i współfinansuje stypendia z własnych środków. Towarzystwo w roku akademickim 2012/2013 udzieli 3 rekomendacje dla ubiegających się o stypendia biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.

APLIKOWANIE w segmencie II

Wnioski należy składać on-line na stronie stypendiów pomostowych. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

• kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
• zaświadczenie o przyjęciu na studia,
• dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.,
• dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji Towarzystwa

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012 r.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - Teresa Kot 664 416 186, lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Ważne!

Bez rekomendacji Towarzystwa nie będziesz mógł otrzymać stypendium!


W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

Pobierz rekomendację Towarzystwa
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1977236
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak