Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Walne Zgromadzenie Członków, TKot, 2013-04-30 19:54:48
Zawiadomienie o zgromadzeniu.

Sz. P.
Członkowie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej zawiadamia, że w dniu 10 maja 2013 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w sali parafialnej w Jastkowie, termin pierwszy o godzinie 18.00, a w przypadku braku kworum, termin drugi o godzinie 18.30.

Porządek zebrania
1. Otwarcie i powitanie zebranych.
2. Prezentacja efektów projektu dotyczącego remontu i wyposażenia sali parafialnej - ks. Paweł Kuzioła.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Sprawozdanie zarządu za rok 2012
5. Dyskusja członków nad sprawozdaniem.
6. Sprawozdanie i wniosek komisji rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2012r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Towarzystwa do Federacji PREMD.
7. Dyskusja i wnioski do planu pracy stowarzyszenia.
8. Zakończenie zabrania.

Z uwagi na ważność poruszanych spraw prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie.

Teresa Kot
Prezes zarządu
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1978365
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak