Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Walne zgromadzenie, TKot, 2014-04-23 12:14:51

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej zawiadamia, że w dniu 8 maja 2014 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w Sali Parafialnej w Jastkowie, termin pierwszy o godzinie 18.30, a w przypadku braku kworum, termin drugi o godzinie 19.00.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie i powitanie zebranych.
2. Ustalenie kworum
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Sprawozdanie zarządu za rok 2013.
5. Dyskusja członków nad sprawozdaniem.
6. Sprawozdanie i wniosek komisji rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi
absolutorium za 2013 r.
8. Informacja o bieżących działaniach Towarzystwa.
9. Dyskusja i wnioski do planu pracy stowarzyszenia.
10. Zakończenie zabrania.

Z uwagi na ważność poruszanych spraw prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie.

Teresa Kot
Prezes zarządu
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1976779
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak