Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Walne Zgromadzenie Członków, TKot, 2015-01-20 20:13:36
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej zawiadamia, że w dniu 6 lutego br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków Towarzystwa .

Zebranie odbędzie się w restauracji „ Karczma Zapiecek” w Dębówce, termin pierwszy o godzinie 18.00, a w przypadku braku kworum, termin drugi o godzinie 18.15.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez prezesa TPZJ.
2. Przyjęcie porządku zebrania oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie ustępującego zarządu Towarzystwa za okres od 11 maja 2011 r.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu i komisji rewizyjnej.
7. Przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów.
8. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
9. Ukonstytuowanie się nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.
10. Wystąpienie nowo wybranego prezesa Towarzystwa.
11. Określenie planu działania Towarzystwa na kadencję 2015 – 2018, oraz rocznego planu pracy.
12. Dyskusja i wnioski.
13. Zakończenie zabrania.

W dalszej części zebrania o godz.19.30 przewidziano spotkanie noworoczne oraz wręczenie dyplomów studentom - stypendystom Towarzystwa w Programie Stypendiów Pomostowych ‘Dyplom z Marzeń”.
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1978001
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak