Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Sprawozdanie z obchodów, TKot, 2007-10-08 14:58:56
PAMIĘCI WACŁAWA REJMAKA „OSTOI”

W niedzielę 23 września w kościele p. w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie rozpoczęły się uroczystości uczczenia 90. rocznicy urodzin (przypadającej 24 września) i 62. rocznicy śmierci (przypadającej 18 X) Wacława Rejmaka „Ostoi”, dowódcy oddziału partyzanckiego KEDYW-u obwodu Łuków AK, zamordowanego przez funkcjonariuszy UB w Bogucinie gm. Garbów. Mszę św. celebrował ks. kanonik S. Wąsik, homilię wygłosił ks. dr T. Szaniawski. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe : Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP ze Stoczka Łukowskiego, Garbowa, Konopnicy i Motycza, Światowego Związku Żołnierzy AK w Podolu obwód Lublin POW Rejon I Bełżyce Wojciechów, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kisielsku, gm. Stoczek Łukowski, SP im. W. Rejmaka „Ostoi” w Jedlance. W uroczystości uczestniczyli żołnierze „Ostoi” - Marian Śnieżek i Polikarp Paduch. W tym patriotycznym spotkaniu wzięli udział burmistrz Stoczka Łukowskiego I. Szczepanik i wójt gm. Garbów K. Firlej oraz zastępca wójta M. Sanaluta. Niestety zabrakło władz gmin Jastków i Konopnica, a także przedstawicieli rodziny W. Rejmaka.
Po uroczystej mszy św. poczty sztandarowe i wszyscy zainteresowani udali się do siedziby biblioteki w Garbowie, gdzie zwiedzili wystawę fotografii „Kasanci Ostoi”. Wystawa została zorganizowana po raz pierwszy 31 sierpnia 1996 roku w Soczku Łukowskim i towarzyszyła uroczystościom odsłonięcia Ściany Pamięci poświęconej żołnierzom Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Wystawę przygotował Zbigniew Nowosielski, syn Henryka, żołnierza „Ostoi”. Autor tych zdjęć, Henryk Nowosielski, przechował filmy do 1996 roku w gipsowej figurce Kościuszki w tajemnicy przed rodziną i bliskimi. Wystawa w garbowskiej bibliotece stanowiła część tej pierwszej, zaprezentowano na niej bowiem „tylko” oryginalne fotografie z czasów wojny, wykonane przez wspomnianego żołnierza „Ostoi”. Zdjęcia obrazują lata okupacji i pierwsze lata powojenne. Przypominają miejsca obozu partyzantów i ludzi, którzy w tamtych dramatycznych czasach podjęli walkę z okupantem niemieckim i „wyzwolicielem” ze Wschodu. Wystawa zdjęć H. Nowosielskiego była prezentowana wielokrotnie, m. in. w dniach 2-4 czerwca 2000 roku podczas III Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Wówczas eksponowano wystawę w miejscu dawnego obozu żołnierzy AK w lasach Jaty. Było to bardzo interesujące doświadczenie zarówno dla zwiedzających , jak i dla dawnych żołnierzy AK obwodu Łuków. Mieszkańcy Garbowa i zaproszeni goście, w tym młodzież, również obejrzeli wystawę z wielkim zainteresowaniem. Z opracowania pana Zbigniewa Nowosielskiego przygotowanego na wystawę, wynika, że te unikatowe zdjęcia dokumentalne zostały także przekazane do zainteresowanych instytucji, m.in. do Rady Pamięci Walk i Męczeństwa oraz do Instytutu Pamięci Narodowej.
Po obejrzeniu wystawy uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu dr. Sławomira Poleszaka (IPN) pt. Wacław Rejmak pseud. „Ostoja” – żołnierz podziemia niepodległościowego. Dr Poleszak przedstawił sylwetkę dowódcy, uzupełniając jego biografię o pewne mało znane fakty, na tle podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie (liczącego ok. 60 tys. żołnierzy), prostował pewne wydarzenia historyczne, np. to, że PKWN został powołany w Moskwie, nie zaś w Chełmie. Przypomniał także poszczególne etapy powstawania aparatu ucisku na „wyzwalanych” ziemiach polskich (NKWD, KBW, UB). Wykład był uporządkowany, a swoboda i dobra polszczyzna mówcy sprawiły, że zainteresowanie słuchaczy było duże i widoczne. Po wykładzie, przy kawie i herbatce, w gronie kombatantów wywiązała się interesująca dyskusja.
Następnie kombatanci, władze i pozostali uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik w miejscu śmierci ppłk. W. Rejmaka „Ostoi” i jego adiutanta por. M. Kańskiego „Czeczota” w Bogucinie. Tu ppłk Henryk Dziudek, były komendant 4. okręgu WiN (Bełżyce, Wojciechów) odczytał apel poległych, przywołując na początku legionistów spod Jastkowa. Następnie złożono kwiaty i odśpiewano „Boże, coś Polskę…”, po czym niewielka już grupka uczestników, głównie kombatanci i organizatorzy, udali się do Motycza na grób obu żołnierzy. Złożono kwiaty, wykonano wiele wspólnych fotografii i niespiesznie, w zadumie dawni żołnierze „Ostoi” i pozostali zebrani zakończyli tę podniosłą, choć smutną, patriotyczną uroczystość.
Na najwyższą ocenę zasłużyli główni organizatorzy i gospodarze uroczystości, tj. państwo Halina i Stanisław Stępniakowie, reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, oraz wójt gm. Garbów Kazimierz Firlej. Dopisali też mieszkańcy Garbowa. Na ogromne uznanie zasługują także pani Hanna Stosio, prezes Towarzystwa Przyjaciół Stoczka, oraz władze miasta i gminy Soczek Łukowski – burmistrz Ireneusz Szczepanik i wójt Marek Czub. Nielicznym tylko wiadomo, że wspomniani przedstawiciele Stoczka od lat umożliwiają kombatantom coroczne „spotkania” z ich ukochanym dowódcą. Należy podkreślić, że zarówno wymienione osoby z tych środowisk, jak i wielu innych zaangażowanych w życie lokalnych społeczności wyróżnia się wieloma cennymi inicjatywami, dobrze służącymi rozwojowi naszych małych Ojczyzn.

Maria Kopycińska-Lehun
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1978370
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak