Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Absolutorium dla zarządu, TKot, 2009-06-06 20:43:49
W piątek 5 czerwca br. odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa, podczas którego, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności za 2008 rok, złożonego przez prezesa oraz po sprawozdaniu przewodniczącego komisji rewizyjnej, zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.
Zebranie odbyło się w sali parafialnej w Jastkowie dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Pawła Kuzioły, za co serdecznie dziękujemy.

Spotkanie rozpoczęło się od inscenizacji przygotowanej przez grupę teatralną Towarzystwa, która wprowadziła wszystkich w znakomity nastrój. Owacyjnie dziękowano aktorom za pracę i jej efekty.

W złożonym sprawozdaniu prezes Teresa Kot podkreśliła, że pomimo zabiegania i rozlicznych zajęć członków, Towarzystwo w roku ubiegłym zrealizowało kilka ważnych projektów oraz przygotowało obchody, imprezy i akcje, wynikające z realizacji zadań statutowych. M. in. przygotowano sesje popularno-naukową poświęcona rocznicy Powstania Styczniowego, wieczór poświęcony Herbertowi, dwa przedstawienia teatralne oraz zorganizowano wyjazd do Lwowa, Teatru Żydowskiego w Warszawie i piknik integracyjny dla członków.
Wydane zostały dwa numery czasopisma Towarzystwa "Region za miastem.... oraz opracowano nowe logo Towarzystwa jak również nową zakładkę na stronie internetowej w ramach projektu "Wielkie sprawy małych ludzi".
Prezes podkreśliła, ze wkład pracy i zaangażowanie członków
pozwoliły na osiągnięcie tych rezultatów.

W dalszej części zebrania dyskutowano na temat najbliższych planów Towarzystwa. Członkowie podkreślali konieczność zorganizowania wycieczki, spotkania integracyjnego oraz podjęcie prac nad kolejnymi numerami czasopisma oraz przygotowaniem monografii Gminy Jastków.

W Galerii zdjęcia z walnego zgromadzenia i przedstawienia grupy teatralnej

O gminie Linki

Linki:

 Jastków na wikipedii
  Urząd Gminy
  Fundacja Rozwoju Dzieci
  Grupy Zabawowe
  Hotele
 
Odwiedzin: 1991256
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak