Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Ogłoszenie- stypendia studenckie, TKot, 2011-07-06 19:56:59
Nabór wniosków stypendialnych – ważne zmiany!

Kandydaci ubiegający się o stypendia na I rok studiów w X edycji programu stypendiów pomostowych Segment II – Dyplom z Marzeń muszą spełniać łącznie następujące warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z terenów do 20 000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczania punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej stypendiów pomostowych. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Nowe, bardzo ważne!

6. Posiadają rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej. Tylko osoby posiadające rekomendację uprawnione są do aplikowania o stypendium on-line .

Rekomendacja!

Wnioski o udzielenie rekomendacji, zawierające deklarację spełnienia wszystkich wymaganych regulaminem warunków, należy składać najpóźniej do 22 lipca br. na adres TPZJ lub osobiście do Teresy Kot, po uprzednim kontakcie telefonicznym 664 416 186 ( wzór wniosku o rekomendację do pobrania poniżej).

Kompletne wnioski ( wydrukowane po skutecznej aplikacji on-line do 16 sierpnia br.) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać najpóźniej do dnia 22 sierpnia br. na adres Towarzystwa.

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji www.stypendia-pomostowe.pl

Wzór wniosku o rekomendację.
O gminie Linki

Linki:

 Jastków na wikipedii
  Urząd Gminy
  Fundacja Rozwoju Dzieci
  Grupy Zabawowe
  Hotele
 
Odwiedzin: 1991265
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak