Login: 
Hasło: 
 
» Kultura i Historia 
90 Rocznica, TKot,
2008-12-21 20:52:22
obrazMłodzieży polska,
patrz na ten krzyż,
Legiony Polskie
dźwignęły go wzwyż,
Przechodząc góry,
doliny i wały –
Do ciebie Polsko
i dla twej chwały

Napis na krzyżu, wzniesionym
przez żołnierzy polskich na
szczycie „Przełęczy Legionów”,
tj. na Pantyrze

90 lat temu Polska wróciła na mapę Europy! Ta radosna rocznica odzyskania Niepodległości
powinna skłonić nas do refleksji nad słowem Ojczyzna,Wolność i Patriotyzm, do przypomnienia
tamtych czasów i faktów, które przyniosły nam wolność po blisko 120-letniej niewoli. Obchodom
tym powinna towarzyszyć zaduma nad ceną wolności,w czym pomóc mogą uroczyste obchody na
terenie całej Polski, w których powinniśmy uczestniczyć, by uczcić bohaterów tamtych czasów.
Należy pamiętać, że trzy czynniki zadecydowały o odzyskaniu Niepodległego bytu Narodu,
tj. udział militarny Polaków w Wielkiej Wojnie, sztuka dyplomacji i klęska państw zaborczych.
Polskie siły zbrojne, tworzące się w okresie 4 lat Wielkiej Wojny to obok żołnierzy Legionów
Polskich także ochotnicy oddziałów formowanych na terenie Rosji (oddziały murmańskie,
dywizja odeska i syberyjska), Polnische Wermacht w zaborze pruskim, armia polska tworzona we
Francji przez gen. Józefa Hallera, która była mozaiką Polaków z różnych stron i formacji. Nie
można zapomnieć czynów znanych dowódców J. Piłsudskiego, generałów Wł. Sikorskiego,
J. Hallera, T. Rozwadowskiego i trudu bojowego szarego żołnierza w różnych miejscach na
frontach Wielkiej Wojny. Pamiętajmy o legionistach spod Jastkowa i Kościuchnówki, ale także
o Polakach walczących w składzie armii zaborczych, na froncie włoskim, pod Gorlicami, o obrońcach Lwowa i w innych miejscach. Ogromne znaczenie dla odzyskania Niepodległości miały dokonania dyplomatyczne I. Paderewskiego, R. Dmowskiego i Komitetu Narodowego
Polskiego, które spowodowały poparcie Stanów Zjednoczonych (13. punkt Orędzia Prezydenta
H. Wilsona) i Francji na konferencji w Wersalu dla suwerenności Polski. Tak więc siłą oręża polskiego i sztuką dyplomacji wywalczono Niepodległość Z polskiej perspektywy najważniejsze jednak były klęski państw zaborczych prowadzące do ich rozpadu, które umożliwiły odbudowę Niepodległej Rzeczypospolitej i ponowne zjednoczenie znacznej części jej historycznych ziem.
Tak oto spełniło się marzenie kilku pokoleń Polaków, zmuszonych do życia w obcych, wrogich im
państwach. Choć koniec I wojny światowej był początkiem walki o obszar i granice Polski, to
międzynarodowe uznanie suwerenności władz Rzeczypospolitej okazało się możliwe dopiero po
zawarciu rozejmu na froncie francusko-niemieckim, głównej scenie działań wojennych, które zostały poprzedzone trudnymi zabiegami dyplomatycznymi i podpisaniem 11 listopada 1918 roku traktatu pokojowego. Nieprzypadkowo zatem 11 listopada, tj. rocznica zakończenia I wojny światowej oraz powrót J. Piłsudskiego z Magdeburga i przekazanie mu władzy przez Radę Regencyjną to dzień naszego Święta Niepodległości. Z okazji tej doniosłej rocznicy
przedstawiamy kilka tekstów, przypominających chociaż nieliczne aspekty wydarzeń i bohaterów
tamtych dni.
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 2061403
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak