Login: 
Hasło: 
 
» Kultura i Historia 
Wykopaliska, TKot,
2007-08-30 19:22:51
obraz W okresie od 2. sierpnia do końca października tego roku na terenie naszej gminy prowadzone są badania archeologiczne przez firmę archeologiczną IZIS z Białej Podlaskiej, którym przewodniczy mgr Mieczysław Bienia. Badania zostały zlecone i są finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad „Inwestor” w związku przewidywaną budową obwodnicy przebiegającej m. in. przez teren naszej gminy. Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami obliguje wykonawcę obwodnicy do poszukiwań archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji.30. sierpnia odwiedziłam stanowisko archeologiczne zlokalizowane na polach Panieńszczyzny (w obrębie tzw. węzła obwodnicy Dąbrowica) po prawej stronie drogi prowadzącej z Baraku do Urzędu Gminy w Jastkowie, niemalże na wprost cmentarza parafialnego. Jest to pierwsze z czterech stanowisk przewidzianych do zbadania. Oprowadzał mnie po wykopalisku o pow. 1 hektara i wyjaśniał archeolog pan Sławomir Żółkowski. O miejscu wykopalisk decydują archeologiczne badania rozpoznawcze całego odcinka, które poprzez badania powierzchniowe i sondażowe wyłaniają miejsca konkretnych badań archeologicznych.

Na stanowisku w Panieńszczyźnie, nazwijmy je umownie I, na głębokości 20-30 cm odkryto osadę i cmentarzysko z okresu neolitu (trzecie tysiąclecie p.n.e.) tzw. kultury pucharów lejkowatych. Pan Żółkowski wyjaśnia, że tysiąclecia piąte, czwarte i trzecie neolitu to epoka kamienia młodszego, kiedy nie znano metali, ale rozwijało się rolnictwo i hodowla. Odnaleziona osada była duża i powstała w tym miejscu prawdopodobnie ze względu na urodzajne gleby lessowe naniesione po ustępowaniu lodowca kilkaset tysięcy lat temu. Osady powstawały w pobliżu cieków wodnych. Archeolodzy przypuszczają, że kotlinka rozpoczynająca się w Baraku i biegnąca dalej w pobliżu nowych domów, m. in. domu pp. Orłowskich, i poniżej domów przy drodze prowadzącej do cmentarza to właśnie koryto dawnego strumienia, który potem wysechł. Dziś strumień płynący poprzez stawy i wpadający do Ciemięgi to prawdopodobnie część strumienia płynącego w pobliżu osady. Oprócz strumienia znajdowały się tu również obniżenia, w których stała woda.Wykopano ponad 250 obiektów osadniczych i grobowych. Odnaleziono kilka śladów po obiektach mieszkalnych, które charakteryzują się ciemnymi plamami na tle żółtego piasku lessowego. Zaciemnienia to pozostałości stałych obiektów archeologicznych, będące efektem zmieszania popiołów z piaskiem (palenisko). Są też leje po słupach podtrzymujących zadaszenie oraz głębokie (ok. 1,5 m) owalne doły, pełniące funkcje piwnic, w których przechowywano nagromadzoną żywność. Ponadto odnaleziono kilka naczyń glinianych, w tym jedno duże (wys. 60 cm, szer. 50 cm) tzw. zasobowe do przechowywania żywności. Na terenie osady natrafiono również na liczne fragmenty naczyń glinianych oraz na siekierkę z krzemienia i fragment topora wykonanego z rogu jelenia.Ciekawostkę stanowią trzy odnalezione groby, gdzie chowano zmarłych w obrządku szkieletowym bez ciałopalenia. Widoczne są zachowane kości.Obecnie badania wspomnianego terenu dobiegają końca. Trzy równoległe jakby rowy zostaną wkrótce zasypane i archeolodzy rozpoczną wykopki w miejscu, gdzie dotąd była składowana ziemia. Kolejno rozpoczną badania w następnych wytypowanych miejscach - w Panieńszczyźnie, Sieprawicach i w Jastkowie. Stanowiska te odwiedzę i dzięki uprzejmości archeologów poinformuję mieszkańców naszej gminy o efektach dalszych prac.Serdecznie dziękuję panu Sławomirowi Żółkowskiemu za interesującą rozmowę oraz fotografie, które możecie Państwo oglądać.Rozmawiała

Maria Kopycińska-Lehun

Zdjęcia z wykopalisk znajdują się w galerii zdjęć

LINK
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 2061441
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak