Login: 
Hasło: 
 
» Kultura i Historia 
Relacja z urodzin Marszałka., TKot,
2007-12-27 21:35:05
obraz URODZINY MARSZAŁKA5 grudnia 2007 roku przypadła 140 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (5 12 1867-12 05 1935) , pierwszego Marszałka Polski, komendanta I Brygady Legionów, Naczelnika Państwa, premiera, Ministra Spraw Wojskowych, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, Wodza Naczelnego w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, wskrzesiciela i obrońcy Niepodległej Polski oraz twórcy odrodzonej armii. W przeddzień miały miejsce uroczystości upamiętniające tę wielką rocznicę, zorganizowane przez Związek Piłsudczyków w Lublinie. Patronat nad uroczystością objęli Jarosław Zdrojkowski Marszałek Województwa Lubelskiego i Wojciech Żukowski, były Wojewoda Lubelski. Rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele powizytkowskim w Lublinie, w którym często odprawiane są nabożeństwa o charakterze patriotycznym. W świątyni tej znajduje się wiele tablic upamiętniających postaci i wydarzenia ważne dla kraju, a ołtarz tego zabytkowego kościoła często nazywany jest „ołtarzem ojczyzny”. Mszę św. w intencji I Marszałka Polski celebrował ks. prałat dr Franciszek Przytuła, kapelan Związku Piłsudczyków i ks. Syrkis.

Nabożeństwo odbyło się przy pełnym ceremoniale wojskowym, z udziałem żołnierzy Kompanii Honorowej i Warty Honorowej 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów pod dowództwem płk. J. Różaka. Towarzyszyła Orkiestra Garnizonu Lublin pod dyrekcją kpt. Tomasika. Uczestniczył także płk R. Rybczyński, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. W uroczystości uczestniczyło ok. 50 pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, harcerzy, strzelców i szkół im. Piłsudskiego z Lublina i z regionu. Uczestniczyło dużo młodzieży i starszych mieszkańców Lublina, niemniej biorąc pod uwagę, że Lublin jest prawie półmilionowym miastem, nie była to frekwencja imponująca. Niestety w uroczystościach nie uczestniczyła młodzież Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Jastkowie.

Podczas nabożeństwa została poświęcona tablica upamiętniająca 140 rocznicę urodzin Marszałka J. Piłsudskiego. Tablica została wykonana z inicjatywy i staraniem Związku Piłsudczyków Oddział Lublin przy finansowym wsparciu Zbigniewa Kmicica, Piotra Pastuszaka i Krzysztofa Grzywaczewskiego. Tablicę z białego marmuru wykonał zakład Edwarda i Wojciecha Trykaczów z Łucki koło Lubartowa, a zdjęcie na porcelanie Firma Wizart Fotoceramik z Lublina. Pierwotnie zamierzano wmurować tablicę w lewej nawie kościoła powizytkowskiego, ale wobec braku zgody Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego na jej wmurowanie, tablicę przekazano w depozyt, pod opiekę ks. rektora.

Po zakończeniu uroczystości w kościele długi pochód prowadzony przez poczty sztandarowe, zabezpieczany przez policję i straż miejską, przemaszerował na plac Litewski pod pomnik Marszałka. Uroczystości prowadził Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin pan Tomasz Dyzma. Po meldunku dowódcy Kompanii Honorowej o gotowości uczestnictwa w uroczystościach odegrano hymn narodowy. W dalszej kolejności zabierali głos przedstawiciele władz miasta Lublin i województwa lubelskiego. Szczególnie interesująco na temat jednego z najpiękniejszych w Polsce pomników Marszałka mówił Zbigniew Wojciechowski, członek komitetu budowy pomnika J. Piłsudskiego w Lublinie, pomnika, przy którym odbywały się uroczystości. Dzieje monumentu przypomnimy przy innej okazji. Wzruszającym momentem uroczystości było wręczenie st. sierż. rez. Edmundowi Krawczykowi Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, któremu serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego Medalu. Pan Edmund Krawczyk znany jest mieszkańcom Jastkowa z corocznego uczestnictwa w uroczystościach rocznicowych bitwy pod Jastkowem, kiedy to wydaje komendy pocztom sztandarowym, posługując się przy tym nieczęsto dzisiaj widywaną szablą. W dalszej kolejności wręczono Patenty Sponsorów tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi. Otrzymali je Zbigniew Kmicic, Krzysztof Grzywaczewski i Piotr Pastuszak. Pan Prezes Dyzma podziękował również pozostałym sponsorom za zorganizowanie i udział w uroczystościach. Następnym punktem programu było składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Marszałka. Składali je przedstawiciele władz miasta i województwa, kombatantów i szkół, a także towarzystw regionalnych. Nasze Towarzystwo reprezentowała Maria Kopycińska-Lehun. Po złożeniu kwiatów orkiestra zagrała Marsz I Brygady i rozpoczął się występ artystyczny, na który złożyły się wiersze i pieśni legionowe i poświęcone Marszałkowi, w wykonaniu młodzieży gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi. Na zakończenie uroczystości Pan Prezes T. Dyzma podziękował za udział w uroczystości księżom, sponsorom przedstawicielom władz i wojska, młodzieży i mieszkańcom Lublina za udział w uroczystych obchodach 140. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i wspólną modlitwę.mol

O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 2061402
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak