Login: 
Hasło: 
 
» Kultura i Historia 
Forum regionalistów, TKot,
2008-04-22 07:45:29
obrazBĘDZIEMY CHRONIĆ TO, CO KOCHAMY…12 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbyło się spotkanie regionalistów Lubelszczyzny zorganizowane przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych (WRTR). Zebrani wysłuchali interesującego wykładu dr Alicji Buczek (Katedra Ekologii Ogólnej AR w Lublinie) pt. „Chrońmy torfowiska Lubelszczyzny”. Wykład był uzupełniony fotografiami niektórych torfowisk oraz ich bogatej flory i fauny, głównie ptaków. Prelegentka zakończyła swoje wystąpienie godnym przytoczenia cytatem: Będziemy chronić to, co kochamy, kochać to, co rozumiemy, rozumieć to, co poznamy. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, prelegentce zadawano wiele pytań, m. in. o prawne i przyrodnicze podstawy uprawy roślin chronionych, które często mają zastosowanie w farmakologii i kosmetologii.W dalszej części spotkania Prezes WRTR prof. dr hab. Sławomir Partycki zapoznał regionalistów z programem działania Rady. W najbliższym czasie, tj w dniach od 25 do 27 kwietnia odbędą się warsztaty metodologiczno-organizacyjne nt. „Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej”, które zorganizuje towarzystwo regionalne w Kraśniku. Ponadto w dniach od 13 do 15 czerwca w Bełżycach odbędą się warsztaty dla dziennikarzy prasy lokalnej. Warto przypomnieć, że regionaliści lubelscy wydają ok. 50 periodyków regionalnych oraz opublikowali 2 500 książek o regionie. Wyróżnia się pod tym względem towarzystwo w Hrubieszowie (155 biuletynów i 70 książek) oraz w Garbowie (207 numerów „Głosu Garbowa”).Prezes S. Partycki przypomniał również, że w przyszłym roku minie 100 lat działalności towarzystwa regionalnego w Nałęczowie, która to data wyznacza jednocześnie stulecie ruchu regionalnego.Pod koniec spotkania przedstawiciele towarzystwa w Dęblinie mówili o organizacji IX Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbędzie się w Dęblinie w dniach od 19 do 21 września pod hasłem „Tradycja wojskowa i partyzancka w działalności towarzystwa regionalnego”.Regionaliści zostali również poinformowani o tworzeniu nowej strony WRTR dzięki udostępnieniu serwera Politechniki Lubelskiej przez jednego z prorektorów tej uczelni, jednocześnie regionalisty.

M. K-L

O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 2061424
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak