Login: 
Hasło: 
 
» Aktualności 
Walne Zgromadzenie Członków, TKot, 2015-06-01 21:21:28
Jastków dnia 1 czerwca 2015 r.

Sz. P.
Członkowie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2015 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w Karczmie Zapiecek (Dębówka 16A), termin pierwszy o godzinie 18.00, a w przypadku braku kworum, termin drugi o godzinie 18.30.

Porządek zebrania
1. Otwarcie i powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2014
4. Dyskusja członków nad sprawozdaniem.
5. Sprawozdanie i wniosek komisji rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2014r.
7. Dyskusja i wnioski do planu pracy stowarzyszenia.
8. Zakończenie zabrania.

Z uwagi na ważność poruszanych spraw prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie.

Monika Zawada
Prezes zarządu
O gminie Linki

Linki:

 Jastków na wikipedii
  Urząd Gminy
  Fundacja Rozwoju Dzieci
  Grupy Zabawowe
  Hotele
 
Odwiedzin: 2061407
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak