Login: 
Hasło: 
 
» Projekty  » Zrealizowane 
Żyjmy w czystości w naszej miejscowości,
2010-11-01 13:26:43
obrazProjekt ekologiczny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie.
Cel: poszerzenie wiedzy ekologicznej i uwrażliwienie lokalnego środowiska na problemy związane z ochroną środowiska.

Termin realizacji: marzec - kwiecień 2008 r.

Działania w ramach projektu:
- spotkania organizacyjne i promują...
"Sztuka dla pokoleń",
2010-11-01 13:26:40
obrazProjekt "sztuka dla pokoleń" - warsztaty teatralne, jest realizowany dzięki pomocy finansowej Województwa Lubelskiego.Celem projektu jest pobudzenie do aktywności lokalnej oraz osobistego uczestnictwa w kulturze poprzez uczestnictwo w warsztatach teatralnych i prace nad przygotowaniem spektaklu.Projekt zakłada szeroka rekla...
Wielkie sprawy małych ludzi,
2010-11-01 13:26:27
obrazTowarzystwo aktualnie realizuje projekt "Wielkie sprawy małych ludzi" w ramach wspólnego programu Fundacji Rozwoju Dzieci i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Dla Dzieci II"

Na naszej stronie znajduje się zakładka poświęcona działaniom w ramach realizacji programu.

Zajrzyj i przekonaj się co ciekawego dzieje się w ramach projektu "Wielkie sprawy........
Warsztaty teatralne,
2010-11-01 13:26:03
obrazNowy projekt Towarzystwa ,to międzypokoleniowe warsztaty teatralne, oparte na motywach obyczajów ludowych, opisanych w powieści Władysława Reymonta „Chłopi”.

Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa oraz odkrywanie zapomnianych obrzędów i tradycji polskich. Uczestnicy pracują pod okiem zaprzyjaźnionej z naszym Towarzystwem aktorki Teatru im. Juliusz...
Warsztaty teatralne,
2010-11-01 13:25:53
obrazNowy projekt Towarzystwa ,to międzypokoleniowe warsztaty teatralne, oparte na motywach obyczajów ludowych, opisanych w powieści Władysława Reymonta „Chłopi”.

Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa oraz odkrywanie zapomnianych obrzędów i tradycji polskich. Uczestnicy pracują pod okiem zaprzyjaźnionej z naszym Towarzystwem aktorki Teatru im. Juliusz...
"Grupy Zabawowe",
2008-03-08 19:54:02
obrazTo pilotażowy program Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy realizowany w partnerstwie z gminami i organizacjami pozarządowymi, zaledwie w kilku miejscach na terenie kraju.Nasze Towarzystwo realizuje program od jesieni ubiegłego roku."Grupy Zabawowe" to innowacyjna propozycja wspierania własnego rozwoju matek małych dzieci oraz pomoc w edukacji i wychowaniu ...
Studio teatralne - Jastków,
2008-03-08 19:53:19
obraz"Nie sądziłam, że coś takiego może mnie w życiu jeszcze spotkać" - tak stwierdziła, jedna z uczestniczek projektu Studio teatralne Jastków, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej oraz Duszpasterską Radę Parafialną w Jastkowie. Celem projektu była m.in. międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, uwrażliwienie na potrzeby grupy w różnym wieku, przełamanie barier mię...
"Szukaj zysku w odzysku",
2008-01-06 19:27:26
obrazProgram Towarzystwa w ramach edukacji ekologicznej zakłada następujące działania:

1. Zorganizowanie warsztatów tematycznych - "Papirus,pergamin-papier", "Od celulozy do papieru", Recykling co to znaczy", "nowe ze starego"

2. Zorganizowanie warsztatu edukacyjnego o możliwościach odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych"

3.Szkolenie dla nauc...
Kultura musi być,
2007-03-25 11:36:17
obraz 2006 r. Program "Kultura musi być". Projekt współfinansowany był ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu Pożyteczne wakacje 2006. Celem projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży zamieszkałej w środowiskach popegeerowskich i defaforyzowanych. Projekt realizowany był w miejscowości Panieńszczyzna ( w świetlicy przy organistówce) w okresie od 7 ...
Dyplom z marzeń,
2007-03-25 11:31:45
obraz 2006 r. Program - Stypendia dla studentów - "Dyplom z marzeń". Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej decyzją Sądu Konkursowego akcji "Dyplom z Marzeń" zostało zakwalifikowane do V edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Towarzystwo otrzymało do rozdysponowania 3 stypendia po 350zł miesięcznie na rok akademicki 2006/2007. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży z ma...
Dzienne Centrum Aktywności,
2007-03-25 11:25:14
obraz2006 r. Program "Dzienne Centrum Aktywności". Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej przy współpracy z Duszpasterską Radą Parafialną w Jastkowie zrealizowało Projekt "Dzienne Centrum Aktywności" w ramach programu "Działaj Lokalnie IV" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem Projektu była aktywizacja osób stars...
Nasze Dzieci i MY,
2007-03-25 11:04:02
obraz 2006 r. Program "Nasze Dzieci i MY", zrealizowany w ramach programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. "Dla Dzieci". Celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 0 - 10 lat z terenów wsi i małych miasteczek poprzez tworzenie jak najlepszego środowiska rozwojowego oraz podnoszenie jakości edukacj...
Jesteśmy razem - Moja Rodzina w Europie,
2007-03-24 23:33:11
obrazDotacja w programie Phare 2001 ze środków finansowych Unii Europejskiej. Celem programu była promocja integracji Polski z Unią Europejską, dostarczenie informacji na temat procesu integracji, przygotowanie stoisk dla poszczególnych krajów Wspólnoty i prezentacja ich osiągnięć oraz kultury. W ramach programu przeprowadzono liczne konkursy wiedzy na temat Unii Europejskiej, rozdawano ...
Najpiękniejszy ogród w Gminie,
2007-03-24 21:27:59
obrazPoczynając od sezonu 2002 r. nasze Towarzystwo rozpoczęło realizacje programu konkursowego, mającego na celu prezentacje najładniejszych i najbardziej zadbanych obejść. Program realizowany był przez cztery kolejne sezony, niestety z uwagi na malejące zainteresowanie został zakończony. Szkoda bo warto pokazywać otaczające nas piękno....
Teatr na wsi,
2007-03-24 21:22:00
obraz2003 r. "Teatr na wsi - radość wspólnego tworzenia" dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z Warszawy. Program zrealizowany przez nauczycieli, członków Towarzystwa ze szkoły podstawowej w Snopkowie. Spektakle przygotowane przez uczniów w ramach programu były pokazywane w wielu miejscach i cieszyły się ogromną popularnością. Uczestnicy zajęć teatralnych prac...
Od Internetu do Teatru,
2007-03-24 17:17:17
obraz2005 r. Program "Od Internetu do Teatru". Celem programu było przygotowanie bezpłatnych, innowacyjnych, wakacyjnych zajęć z języka angielskiego pod nazwą "Od Internetu do teatru". Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Ożarowie i Gimnazjum w Jastkowie. Uczestnicy programu przygotowali spektakl w języku angielskim dla kolegów i dorosłych mieszkańców Gminy Jastków. Opracowali ...
Program stypendialny,
2007-03-24 13:37:00
obraz2005 r. Program stypendialny dla uczniów. W ramach współpracy z firma SIGMA S.A. Rozpoczęliśmy realizacje programu stypendialnego, wspierającego zdolnych a niezamożnych uczniów Gimnazjum. W kolejnych latach wsparcie programu obok Sigmy zapewniła również Firma Carmen. Pomo...
Pamiętajmy o Bohaterach,
2007-03-24 12:32:45
obraz2005 r. Program Cmentarz Legionistów - Pamiętajmy o Bohaterach. Projekt został dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Kultura bliska". Celem projektu było przeprowadzenie prac renowacyjnych na Cmentarzu Legionistów oraz postawienie pamiątkowej tablicy informacyjnej ( również w języku angielskim) przy wejściu do cmentarza. Realizacja tego programu znakom...
Najpiękniejsza kartka świąteczna,
2007-03-24 12:12:12
obraz 2004 r. Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Konkurs mający na celu kultywowanie tradycji świątecznych oraz promowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży naszej Gminy. W ramach konkursu powstało wiele przepięknych kart, które zostały zaprezentowane na spotkaniu opłatkowym członków Towarzystwa....
Poznajemy nasza Gminę,
2007-03-24 11:23:11
obraz2004 r. Konkurs dla uczniów "Poznajemy nasza Gminę". W ramach tego programu uczniowie zgromadzili bardzo wiele informacji na temat gminy, jej historii, tradycji i potraw regionalnych, przyśpiewek oraz ciekawych ludzi związanych z Gmina. Przygotowali piękne fold...
Historia Łączy Pokolenia,
2007-03-24 11:11:12
obraz2005 r. Program "Historia Łączy Pokolenia". Projekt pod nazwą "Historia łączy pokolenia" finansowany był ze środków programu "Łączymy pokolenia" realizowanego przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem Projektu była integracja pokoleniowa mająca na celu zapobieganie izolacji i samotności seniorów poprzez zachęcanie ich do nawiązywania kontaktów z dziećmi i mł...
Turniej miast i Gmin,
0000-00-00 00:00:00
obraz2005 r. Program "Sportowy Turniej miast i Gmin", organizowany przez nasze Towarzystwo wraz z Jastkowskim Klubem Sportowym "Legion - Tomaszowice" Celem cyklicznego programu jest ukazywanie walorów sportu i zdrowego, aktywnego stylu życia. Wielokrotnie nasza Gmina zajmowała wysokie miejsca w tum Turnieju otrzymując nagrody finansowe. W ramach programu zorganizowany został obóz sportow...
O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 2061439
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak