Login: 
Hasło: 
 
» Projekty  » Aktualne 
Region za miastem - Ziemia Jastkowska, TKot,
2008-08-14 07:11:07
obrazProjekt realizowany jest przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego dotyczy wydawania czasopisma, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o historii i mieszkańcach wielokulturowej Lubelszczyzny. Wieloletnia działalność naszego Towarzystwa i aktywny udział w życiu społecznym pozwoliły naszym członkom na zebranie bardzo wielu ciekawych materiałów, które chcielibyśmy przekazać mieszkańcom w formie wydanego pisma. Brak takiej gazety stanowi istotną barierę w docieraniu z informacją i utrwalaniu kultury i historii regionu. Wśród mieszkańców dorosłych, a zwłaszcza młodzieży obserwujemy małe zainteresowanie i niską świadomość bogactwa kulturowego regionu. Problemem jest również małe zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne, wynikające również z faktu rozproszonej zabudowy, utrudnionej komunikacji oraz osiedlania się na terenach podmiejskich nowych mieszkańców, którzy nie znają historii i dziedzictwa swojego nowego miejsca zamieszkania. Na terenach wiejskich nie ma jeszcze powszechnego dostępu do Internetu jako źródła przekazywania wiedzy i informacji. Mamy świadomość, że wielu ludzi – świadków historii i fakty z nimi związane bezpowrotnie odchodzą w zapomnienie. Jednocześnie w dobie globalizacji życia społecznego, politycznego i gospodarczego w naszym kraju coraz częściej i mocniej podkreśla się znaczenie wartości kulturowych i ludowych. Podzielamy ten pogląd i chcemy całe to bogactwo ocalić od zapomnienia.
Miejscem realizacji projektu jest Gmina Jastków licząca ok. 12 tys. mieszkańców, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina. Gminę cechuje dynamiczny rozwój oraz bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe. Najsłynniejszym dla tego regionu wydarzeniem historycznym była bitwa pod Jastkowem w 1915 r. stoczona przez Legiony Polskie. W miejscowości Płouszowice zamieszkiwali koloniści niemieccy i istnieje wiele materiałów dotyczących tego zagadnienia. Rezydujący w Nałęczowie Bolesław Prus umieścił część akcji powieści „Placówka” właśnie w Płouszowicach. Na terenie gminy i sąsiednich miejscowości znajdowało się wiele majątków ziemskich prowadzących gospodarstwa o wysokiej kulturze rolnej – Jastków, Snopków, Ożarów, Dąbrowica, Krasienin, Niemce, które to dwory były także skarbnicą kultury polskiej w dobie reżimowej polityki zaborców. W najbliższej okolicy znajdują się również groby partyzanckie i miejsca upamiętniające działania wojenne. Bardzo ciekawa historia dotyczy parafii i kultu religijnego mieszkańców oraz postaci księży, odgrywających często bardzo istotną rolę w kulturze naszych małych ojczyzn. Region zamieszkują twórcy ludowi, rzemieślnicy i lokalni artyści ludowi. W miejscowości Dąbrowica od wielu lat działa Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica” wraz z Kapelą Ludową także w tradycyjnej kuźni pracuje kowal, wykorzystujący w swej pracy motywy ludowe. Chcemy ocalić dla mieszkańców tę różnorodność i bogactwo oraz poprzez wydawanie pisma zachęcić ido poszukiwania i odkrywania własnego dziedzictwa. Nasze Towarzystwo od lat współpracuje z innymi Towarzystwami Regionalnymi (z Wojciechowa, Garbowa, Mełgwi, Fajsławic) oraz z organizacjami kultywującymi pamięć historyczną i patriotyczną- Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 4 PP z Kielc oraz Związkiem Piłsudczyków z Lublina.


Pobierz okładkę 1 numeru
Pobierz 1 numer gazety

Pobierz 2 numer
Pobierz 3 numer
Pobierz 4 numer
Pobierz 5 numer

O gminie Linki

Linki:

 Jastków na wikipedii
  Urząd Gminy
  Fundacja Rozwoju Dzieci
  Grupy Zabawowe
  Hotele
 
Odwiedzin: 2079136
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak