Login: 
Hasło: 
 
» Cele statutowe 
Cele
  • Integracja mieszkańców gminy oraz dzieci i młodzieży wokół lokalnych problemów
  • Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
  • Organizowanie imprez kulturalnych, integracyjnych i sportowych
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
  • Kultywowanie i upowszechnianie pamięci i informacji o regionie
  • Nawiązywanie kontaktów z organizacjami o podobnych zainteresowaniach i celach
  • Pomoc osobom potrzebującym
O gminie Linki

Linki:

 Jastków na wikipedii
  Urząd Gminy
  Fundacja Rozwoju Dzieci
  Grupy Zabawowe
  Hotele
 
Odwiedzin: 2061432
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak